In 2017 zijn er circa 12.000 grutto’s uitgevlogen. Het beste resultaat van de afgelopen jaren en veel meer dan in het rampjaar 2016. Mooi nieuws, maar helaas geen reden voor een feestje. De populatie grutto’s blijft krimpen. Voor een stabiele gruttopopulatie in Nederland waren namelijk in 2017 circa 18.000 uitgevlogen jongen nodig. De grutto – onze Nationale Vogel - blijft in Nederland met gemiddeld 3,5% per jaar achteruit gaan.
bron:vogelbescherming.nl