Duizenden vrijwilligers tellen het hele jaar door vogels. Zij dragen zo bij aan het onderzoek naar de vogelstand. Op basis van de telgegevens die in de verschillende meetnetten worden verzameld, weet Sovon welke vogels voor- of juist achteruit gaan in aantal. Dit biedt een wetenschappelijke basis voor het natuurbeleid en –beheer in Nederland.
Tel mee!
Er zijn tellingen in alle seizoenen van het jaar, die veel of weinig tijd kosten en waarvoor meer of minder vogelkennis en ervaring zijn vereist. Zit er misschien iets voor jou bij? Kijk op sovon.nl