op zaterdag 30 september is de jaarlijkse europese trekvogeltelling. In ons land zijn het vooral (vele honderden) vrijwilligers die tijdens de Euro Birdwatch - in het hele land - trekvogels tellen op meer dan 150 telposten.
Meer informatie op de website van de vogelbescherming