Geweldig nieuws. Drie jaar na aanleg van een nieuw rietmoeras bij het Drontermeer heeft er dit jaar een roerdomp gebroed.
bron: Vogelbescherming.nl
foto: Frans Kromme