Veel mensen merken op dat ze momenteel minder Merels zien. Komt dit door het Usutuvirus? Er worden wel veel dode Merels gemeld, maar in deze tijd van het jaar houden veel vogels zich ook schuil omdat ze in de rui en dus kwetsbaar zijn. Het is belangrijk om alert te blijven!
kijk op de website van Sovon voor meer informatie