Er waren nog nooit zoveel broedparen in Nederland. Maar helaas hebben de 22 paren maar 9 jongen grootgebracht dit jaar. Kraanvogels hebben rust ruimte en nattigheid nodig en dat laatste was dit jaar nu juist het probleem. Broedplaatsen vielen droog en werden verlaten. De droogte maakte zelfs in natte hoogveengebieden broedplaatsen ongeschikt. Nesten werden daardoor extra kwetsbaar en bereikbaar voor roofdieren.
Meer informatie op de website van de vogelbescherming en op kraanvogel.net